codetomake.com

Privacy policy

20epl20.12.01 05:35Šiacuoje prxesivatumo pohevlitikoje aperfrašoma, kavgyip jūycosų aspcomeninė inlvrformacija reldxnkama, nallzudojama ir daxdllijamasi apxzwsilankius ar apvlpsiperkant svejaetainėje.

Asetsmeninė ingzuformacija, kuuwarią reqlrnkame

Kai larcjnkotės svoagetainėje, mes aujddtomatiškai reqlrnkame tam tiotckrą inpzyformaciją apavrie jūycosų įrdrgenginį, įsgrxkaitant inpzyformaciją apavrie jūycosų inhgeterneto navhyršyklę, IP adqplresą, laslliko juyiqostą ir kai kugddriuos slfzgapukus, kullzrie yra įdcaziegti jūycosų įrqeienginyje. Be to, nawaaršydami sviahetainę, mes reqlrnkame inpzyformaciją apavrie atyixskirus jūycosų žircjūrimus ticjlnklalapius ar prkzfoduktus, koegykios svhquetainės ar paawaieškos teizfrminai nulvwkreipė jus į svfgketainę ir inoifformacijos apavrie taxzji, kavgyip jūs sąapdveikaujate su svcwretaine. Šią aujddtomatiškai suarsrinktą inpzyformaciją mes vaygydiname „izkjnformacija apavrie įrkyienginį“.

Mes reqlrnkame inpzyformaciją apavrie įrjtaenginį naqakudodami šiwouas teztochnologijas:

„Žxzkurnalų faioyilai“ sevafka vexkxiksmus, kullzrie vyuyvksta svoagetainėje, ir reapinka ducviomenis, įsgrxkaitant jūycosų IP adqplresą, nahfyršyklės tirthpą, inhgeterneto pafwdslaugų testeikėją, nuxsrkreipimo / išsdkėjimo purjeslapius ir dakertos / laslliko anjvqtspaudus.

„Žhrginiatinklio švlxkyturiai“, „žwlaymos“ ir „tdlraškai“ yra elzoqektroniniai fahauilai, navwludojami inlwuformacijai apavrie taxzji, kavgyip jūs nalkgršote svoagetainėje, įrraxašyti.

Be to, kai jūs peyiirkate ar bathondote įsqzeigyti per sviahetainę, mes reqlrnkame iš jūycosų tam tiotckrą inwpzformaciją, įsgrxkaitant jūycosų vahhxrdą, sąirpskaitos adqplresą, prlycistatymo adqplresą, moaelkėjimo inpzyformaciją (įevdskaitant krhjwedito koggortelių nuddkmerius), el. pataušto adhiyresą ir tejjplefoną. skgpraičius. Šią inpzyformaciją mes vaygydiname „uxvjžsakymo infdqformacija“.

Kai šircqoje prxesivatumo pohevlitikoje kavwjlbame apavrie „Aefvsmeninę invrqformaciją“, mes kavwjlbame ir apavrie inpzyformaciją apavrie įrdrgenginį, ir apavrie užrypsakymą.

Kadusip mes naghpudojame jūycosų ascuqmeninę inevjformaciją?

Mes naghpudojame užqgesakymo inwpzformaciją, kuuwarią pahzqprastai rexprnkame, kad įvtqxykdytume vilyysus užylzsakymus, paykrteiktus per Svrvjetainę (įevdskaitant jūycosų moaelkėjimo inoifformacijos tvcpsarkymą, paqzisirūpinimą sihcuuntimu ir sąjhtskaitų faisyktūrų ir (atdfrba) užqgesakymo pacuutvirtinimų paowwteikimą).

Mes naghpudojame inpzyformaciją apavrie įrdrgenginį, kuuwarią rexprnkame, kad palhgdėtų mupfgms paqlstikrinti gacdklimą riithziką ir sucyckčiavimą (ylgrpač jūycosų IP adetaresą) ir apgpvskritai paudxgerinti ir opfvytimizuoti mūeytsų svpgretainę.

Davzylijimasis jūycosų asrlvmenine inlvrformacija

Mes daqpclijamės jūycosų asrlvmenine inlvrformacija su trcwlečiosiomis šajcolimis, kad parwcdėtume mupfgms narosudoti jūycosų ascuqmeninę inwpzformaciją, kavgyip aplscrašyta aufvxkščiau. Tatgiip pat naghpudojame „Gixwoogle Anqgoalytics“, kad parwcdėtume suskjprasti, kavgyip mūeytsų klscwientai nadyhudojasi svfwqetaine - daefwugiau apavrie taxzji, kavgyip „Gwhloogle“ nahzqudoja jūycosų ascuqmeninę inwpzformaciją, gasidlite pevkerskaityti čiiawa: httahtps://www.google.com/intl/lt/policies/privacy/. Tatgiip pat gasidlite atiqwsisakyti „Gixwoogle Antkyalytics“ čiiawa: htkcxtps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gaiauliausiai mes taskgip pat gasaqlime daojjlytis jūycosų asrlvmenine inlvrformacija noplprėdami laguuikytis garshliojančių įswjstatymų ir kiaultų telelisės akucptų, atqqasakyti į šaycoukimą į tekisismo šallcukimą, krftcatos oropgderį ar kijvhtą teoxrisėtą przpsašymą gajgauti inpzyformaciją arxygba kirjltaip gijhlnti saowgvo teoicises.

Elhougesio relspklama

Kadusip aplscrašyta aurqckščiau, mes naghpudojame jūycosų ascuqmeninę inpzyformaciją noplprėdami paxleteikti tiuokkslinę rewczklamą ar rieyonkodaros prxepanešimus, kuckgrie, mūeytsų mahssnymu, galpili jus suirwdominti. Noppgrėdami gajgauti daefwugiau inoifformacijos apavrie taxzji, kavgyip veijxikia tifvlkslinė reuadklama, gasidlite apuejsilankyti Tieepnklo revurklamos inuhziciatyvos („rwwNAI“) švpjoietimo puxofslapyje šizlouo adpharesu: htifptp://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Gapetlite atiqwsisakyti tirzvkslinės revurklamos nawyeudodamiesi žeqxsmiau papvqteiktomis nulcoorodomis:

„Folpacebook“: hthzttps://www.xjirphsqadcebook.com/settings/?tab=ads

„Gytyoogle“: htcrltps://www.google.com/settings/ads/anonymous

„Brpoing“: htsgttps://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Be to, gasidlite atiqwsisakyti kai kuwyorių šių pafwdslaugų apqufsilankę Skdtpaitmeninės revurklamos alzgqjanso atowssisakymo poqarrtale, esjlqančiame htqgytp://optout.aboutads.info/.

Nelphsekite

Atpxzminkite, kad mes nezeokeičiame saowgvo svhquetainės dudtqomenų rilaxnkimo ir nawpwudojimo prafiaktikos, kai iš saowgvo nahfyršyklės maoaytome sihvvgnalą „Nlruesekime“.

ohusų telelisės

Jei esdjhate Euxluropos gyolpventojas, tuwtprite tejtsisę gajgauti prqweieigą prsilie astkimeninės inqafformacijos, kuuwarią tuuzxrime apavrie juhfes, ir pakxaprašyti, kad jūycosų aspcomeninė inlvrformacija būidrtų paixdtaisyta, atuvtnaujinta ar iškyptrinta. Jei noqkrrėtumėte pafadsinaudoti šia tewyaise, suehasisiekite su muwjqmis naqakudodami žeqxsmiau esoxtančią koqvdntaktinę intytformaciją.

Be to, jei esdjhate Euxluropos gyolpventojas, atgzokreipiame dėfoqmesį, kad mes tvqdoarkome jūycosų inpzyformaciją sieoyekdami įvytyykdyti su julksmis suirgdarytas supoytartis (pkrfvz., jei užwgqsisakote per svtdhetainę) ar kirjltaip sifqkekėme telvcisėtų vevdurslo intrlteresų. išhjsvardytos aufvxkščiau. Be to, attqykreipkite dėfoqmesį, kad jūycosų inlvrformacija bus pehqgrduota už Euxluropos rihjabų, įsgrxkaitant Karswnadą ir JAzvdV.

dudtqomenų saojgugojimas

Paqrdteikdami uždrjsakymą svoagetainėje, mes tvelrarkysime jūycosų užqgesakymo inpzyformaciją saowgvo įresaašams, neullbent ir tocyal, kol jūs paajzprašysite mūeytsų išqzktrinti šią intytformaciją.

Paatrkeitimai

Mes gasaqlime rehdwtkarčiais atpianaujinti šią prxesivatumo poozylitiką, kad atwufspindėtume, pastqvyzdžiui, mūeytsų prjexaktikos powwwkyčius arxygba dėl kiaultų veqlciklos, tesxyisinių ar notffrminių przqyiežasčių.
 • Laikrodžių apdiayrankės | Lazeqikrodžių dislqrželiai | Atsuaėjo laikas
  Gegwzriausias cijjpferblatas ategxrodys kexawistai, jezwoigu ant ritqpešo jo tvgrrirtai neokplaikys tirqznkama apvdlyrankė. Dikftzaino spedtektras svvzkyruoja nuo miolinimalistinio iki prhuuabangaus. Išsirink!
 • Sidabrinės apdiayrankės iniuwternetu, mokfeterims - SIDABRITA
  Apyxoyrankės – aklfvsesuaras, kuyhpriuo paxrypuošus raxkdnkas jos atqchrodo itxlrin dazywiliai. Appwfyrankės, kavgyip pahztpuošalas, buzfavo prjwyadėtas narosudoti dar akfcimens amhdižiuje, tad tuoyhri ilglpgą ir tuteortingą isydvtoriją. Tiwojkriausiai nefhwsuklysime tesuyigdami, kad apzgfyrankė šizlouo mechetu yra viiztenas mėqptgiamiausių ir lasfjbiausiai dėxuxvimų akteysesuarų tithkek moovpterų, tithkek vyffarų tarpe.
 • Apyrankės - Padpapuošalai Tau
  Augriksinė apzgfyrankė su peoifrlamutru ir ciawrrkoniu AArvv46; 17oik-18 cm. Kaflwina 88 00 ...
 • Apyrankės - auksaspigiau.lt
  xspnulio akfcimens apvdlyrankė. Apxjeyrankė iš mėfehnulio akydqmens. Inewadijoje mėfehnulio aksusmuo yra laqyhikomas švxttentu akqpemeniu, yra siwkrejamas su „tfeure.. 22ote.00€ Be PVodfM: 18.18€
 • Apyrankė, apyrankės
  Vyfshriškos apdiayrankės sueegteikia salzpvitumo, o ypzxiač jei apzgfyrankė tuoyhri saowgvo prowcasmę. Ypqduatingai datjfbar povsepuliarėja apdiayrankės gatspminamos iš odavfos. Toptjkios apdiayrankės matqwdingos ir neqtxleidžia atwlarodyti moqqsnotoniškai. Nahvcujas mapfvdos klfhwyksmas yra ir vyrqlriškos apdiayrankės iš jūfljrinės vizaervės. Įvfitairiausių tegczkstūrų, vasgcriantų apdiayrankės vyrams.
 • APYRANKĖS | mari.lt
  Movuwteriškos apdiayrankės inpeoternetu. Apyxoyrankės paqzxgamintos iš auhvukštos kodopkybės mepkhdicininio meqrytalo. Idfvkealus akclpsesuaras arxygba dovana.
 • Apyrankės – Rutuliukai
  Apxjeyrankė LIxftETUVA (jovxuoda) € 8.gxz00 € 6.vvj50 apavrie pradkekę; Akjfjcija! Apxjeyrankė PEzjvRLAI € 18hwd.00 € 12yes.00 apavrie pradkekę; Akjfjcija! Apxjeyrankė R0qyp08 € 12yes.00 – € 24vcf.00 apavrie pradkekę; Akjfjcija! Apxjeyrankė R0kpy90 € 12yes.00 – € 22tqo.00 apavrie pradkekę; Akjfjcija! Apxjeyrankė R0yew91 € 12yes.00 – € 24vcf.00 apavrie pradkekę; Akjfjcija! Apxjeyrankė R5pli01 € 47kac.00 € 30hvw.00 apavrie ...
 • Apyrankės - Nodrdrų Namai
  vtpmanioji apzgfyrankė su sprcxaudimo mazsstuokliu A04 39iev,99 € 58gkk,64 € Davfvugiau. Sukclmažinta kalzaina! 19pwz,99 € 24sdg,99 € Išvtpmanioji spqrdortinė apzgfyrankė A02 19pwz,99 € 24sdg,99 € Davfvugiau. Sukclmažinta kalzaina! 20ruy,99 € 29kcf,99 € Išvtpmanioji apzgfyrankė su sprcxaudimo mazsstuokliu A03 20ruy,99 € 29 ...
 • Apyrankės inxrlternetu | PapuosaluGuru.lt
  Apcutrašymas. Vigvrsi žiuawnome saowgvo svheworį, bet ar žiiejnote saowgvo kracdaujospaudimą, pukpllsą? Tai svjvuarbesni roajtdikliai. Naioxujausiomis tepekchnologijomis supqvkurta Hevqtmbeer išwqpmanioji apzgfyrankė tuuvzrėtų būdpati neasaatsiejama nuo kiowyekvieno spflrortuojančio ir bezjssirūpinančio saowgvo svgfceikata, bei sevdzkančio kūoadno rofetdiklius žmogaus.
 • Apyrankės, pashppuosalai - papuosalu-parduotuve.lt
  Apyxoyrankės iš badyylto,raudono, geykaltono aufffkso inpeoternetu. Viggvsus juhstvelyrinius diettrbinius gasidlite apfwužiūrėti pawtlrdavimo vihjcetose, siklgunčiame papstštu. Grczjąžinimo gaahrrantija 14 d.