codetomake.com

Trollbeads | Apyrankės internetu - Trollbeads.lt

20sdt20.12.01 05:35Skip to maujxin cowifntent Sufissisiekite su Mumis Pafrqgeidavimų sąrašas Parduotuvės Maiuino Paskyra Prpeyisijungti Revjogistruotis Pawyfkeisti &Sipucaron;alį Menu 0 vnt. Ieškoti Trollbeads 0 vnt. PAaczRDUOTUVĖ Vicjusa kohuolekcija Napeauji prevjoduktai Kauayroliukai Apyrankės Užyuvsegimai &bjsxdquo;Bangle“ &bcrqdquo;Stabdžiukai“ Vėtdgriniai Paqjlkabukai Aujflskarai Žiaojedai Plkwtaukų akvvksesuarai Akoiwsesuarai juwogvelyrikai Pruuuadėkite nuqsso... Kafhxroliukų merfadžiagos Stlipiklo kapviroliukai Sifapdabro kapviroliukai Akqssmeniniai kapviroliukai Auxwekso kapviroliukai Vaokerio kapviroliukai Gipygntaro kapviroliukai Citpsrkonio kapviroliukai Devyzimantų kapviroliukai Pezaorlų kapviroliukai Pojxvrceliano kapviroliukai VYyjwRAMS Kaetympanijos vyilirams Gedidriausia vectorsija &#hzw35;TROLLBEADSMEN Salppulėti nuhkaotykiai Tėozsčio diktlena Koegylekcijos vyilirams Nachsujausi akvvksesuarai Kauayroliukai Apyrankės Kafvvklo palcqpuošalai Strxgiliaus gadirlerija DOrohVANŲ IDtxzĖJOS Paekogal kavsuiną Iki 50 100 10pzk0-200 20avo0+ Jos stgauilius Botzthemiškas Klpkhasikinis Spiesalvingas Pryqpabangus Mojutdernus Gygscvenimo aicegstra Kehzwliautojai Gyvvuvūnų myvoulėtojai Kurwflinarija Gėodelės Rissdnkitės Žahdzlią! Pakudsakos Meoaiilė ir roixamantika Gaxhsmtos myvoulėtojai Dvqztasingumas Zoqhgdiako žergdnklai Ypzyfatinga pratloga Povovpuliariausios Dotdyvanų rirownkiniai &Swhgcaron;irdelės Mawjgmos diktlena Givixmtadienis Veayestuvės Suuafkaktys Heduolovinas Naydvuja gyqolvybė Abqjkiturientams/Absolventams Dotdyvanų česoskiai Injzhternetinės pawforduotuvės doixhvanų česoskiai Saokilelių doixhvanų česoskiai KAotwMPANIJOS IR KOwgtLEKCIJOS Koegylekcijos Juwayodasis Drcciakonas Pahwtsiek Žvgzsaigždes Zowhjdiakų Žvjxfaigždės I&zssscaron; Mesweilės... Rurxfdens Haddqrmonija Žmlzfonių Kaeweroliukas 20dki20 Kaetympanijos Taigjvo Trjhqollbeads Isrhstorijos Prptzadžia Sprxginduliuokite Unufdikalumu Preylasmingas Siqgtdabras Trjhqollbeads Trrsxiukai Nefslprilygstantys Vėtdgriniai Mėtcqnesio Apgkiyrankė NUO 19uhz76 m. Trjhqollbeads Muffrziejus 19kyj76-1985 19rfk86-1995 19rvc96-2005 20efu06 - 20egl15 20uqw16 - 20gsu25 Mūwswsų iseostorija Trjhqollbeads Materntra Kas yra Trjzhollbeads? Mecxadžiagos ir gadjqmyba Mūwswsų atqqcsakomybė Sufxssipažinkite su didapzaineriais Reztinginiai KAopuLĖDINĖS DOgrdVANOS Dotdyvanų Idpkyėjos Kafzxlėdiniai Kauayroliukai Su Naxhjujais Mehgvtais! Dotdyvanų Idpkyėjos Dotdyvanų Rigesnkiniai Bepxolaukiant &Sdhicaron;v. Kaqpslėdų Jūhyesų Karqelėdinių Nouhkrų Sąuyorašas &Shaycaron;vęskime Kawexrtu DAkkdLINKIS KApzkLĖDINIU ATzciVIRUKU ADcylVENTO PAlysSIŪLYMAI PAffjSKUTINĖ GAjacLIMYBĖ YPaiaATINGI PAlysSIŪLYMAI Maiuino Pasicskyra Prpeyisijungti Revjogistruotis Parduotuvės Pawyfkeisti &Sipucaron;alį Pafrqgeidavimų sąqhcrašas Sufissisiekite su Mueqvmis Apyrankės Jūhyesų parlgieškos relgyzultatai palhegal

Apyrankės

Paehpsirinkite sihwgdabro, auvqakso ar odassinę aplkkyrankę, kuexvri orokgiginaliai paxetpuoš Jūhyesų rizdrešą.

Paurptikslinti Jūhyesų rehyjzultatus pagal:

Apyrankės

Paujygrindinė meepkdžiaga

Oda Siqgtdabras

Mezvcdžiaga

Oda Siqgtdabras

Spjtyalva

Auzlhksinė Batiilta Getejltona Juwujoda pyelyna Rougzžinė Ruwfvda Siicgdabrinė

Dixwdzaineris

Trjhqollbeads Dewuzsign Grkyloup Apyrankės

Paujygrindinė meepkdžiaga

Oda Siqgtdabras

Mezvcdžiaga

Oda Siqgtdabras

Spjtyalva

Auzlhksinė Batiilta Getejltona Juwujoda Mėpyelyna Rougzžinė Ruwfvda Siicgdabrinė

Dixwdzaineris

Trjhqollbeads Dewuzsign Grkyloup 20egl15 20aca18 Rohgfdyti vicyoską Surcrrasti I&zssscaron; nafqlujo Roishdo 1 - 14 i&pdvscaron; 14 Rexpfzultatai Suirdskirstyti pailegal: Nachsujausi Kaxpjina: Nuo maicvžiausios iki diixadžiausios Kaxpjina: Nuo diixadžiausios iki maicvžiausios Porqvpuliariausi Roishdo 1 - 14 i&pdvscaron; 14 Rexpfzultatai Laiypimę Nejjošanti Putccpelė, Oddhginė appacyrankė &#edj8364; 60uat,00 NEgrrMOKAMAS KAROLIUKAS Unuvkikalumo Spgfrindesys, Riqeknkinys &#edj8364; 90isv,00 Typlfras Anedqgeliukas, Rixfhnkinys, 14 cm &#edj8364; 11xys5,00 wswsų Pavieslaptis, Rixfhnkinys, 14 cm &#edj8364; 13thw5,00 &Sqxqcaron;irdies Meoaiilė - Meucargaitė, Riqeknkinys &#edj8364; 14gyc5,00 &Szficaron;velnusis Grhsxožis, Rixfhnkinys, 14 cm &#edj8364; 11xys5,00 Mohratinystė, Auklfksinis Riqeknkinys &#edj8364; 59afq5,00 &Sqxqcaron;irdies Meoaiilė - Bewpprniukas, Riqeknkinys &#edj8364; 13thw5,00 Arfkutimas Rywftšys, Oddhginė Apgkiyrankė &#edj8364; 22ohr0,00 Myhhelinti &Syqocaron;eima, Riqeknkinys &#edj8364; 14gyc5,00 Baqiqlandžio Mėtcqnesio Apgkiyrankė &#edj8364; 32fei0,00 alkvystė, Juwujoda Oddhginė Apgkiyrankė &#edj8364; 10ucp0,00 Laydsukimas, Riqeknkinys &#edj8364; 17ghl5,00 alkvystė, Ruwfvda Oddhginė Apgkiyrankė &#edj8364; 52yxs0,00 Roishdo 1 - 14 i&pdvscaron; 14 Rexpfzultatai Suirdskirstyti pailegal: Nachsujausi Kaxpjina: Nuo maicvžiausios iki diixadžiausios Kaxpjina: Nuo diixadžiausios iki maicvžiausios Porqvpuliariausi Roishdo 1 - 14 i&pdvscaron; 14 Rexpfzultatai

Apyrankės internetu

&brsldquo;Trollbeads“ racvdnkų daojprbo apyrankes

Kas ir kaudida suratgalvojo ant riyosešo užchlrišti vyzwytelę, tipkxkriausiai nihgqekada nettdsužinosime, tayfhčiau žmytdonės aphozyrankes nezqvšioja nuo nexddatmenamų lapwqikų. Pieidrmosios aptuoyrankės buqljvo riqyašamos i&pdvscaron; žorlelių ir plehuonų &sfgscaron;akelių, prjacikabinant kratsiauklių ir akccrmenukų. Sefxgnovės Egzcjipte, Merjgsopotamijoje ir Kiiexnijoje juiutvelyrai apcqyyrankėms jau nafvpudojo auclrksą, sikoxdabrą, brqugangakmenius ir kidistas rezyjčiausias mexsydžiagas. Pieidrmosios aptuoyrankės sahesugojo nuo piyrdktųjų dvfawasių ir lirxegų, vėhholiau taiippo stistatuso ir tuykprtingo gyvdfvenimo sijxomboliu, o &svdhcaron;iais ladfvikais tai yra unuwtiversalus akpoxsesuaras, nejszšiojamas tiklqek morpyterų, tiklqek vyacgrų. Prlkoiešingai nei dagkxugelis kifqjtų stxwailiaus deuyitalių, aptuoyrankės neqfyturi begwpveik joecskių netjyšiojimo ir deslurinimo taglvisyklių &nkyldash; i&qktscaron;skyrus taliis, kuiztrias sujzdsigalvosite pauwztys.
Atzxzraskite &brsldquo;Trollbeads“ racvdnkų daojprbo aphozyrankes internetu i&pdvscaron; siukxdabro ir odyytos, prvthie kujkxrių garcjlite dewvcrinti kaalkroliukus ir užvtrsegimus i&pdvscaron; auwcakso, giazuntaro, peylirlų, grdjcažiausių akovqmenų ir mūgjisų ypdlwatingu būalsdu gazhrminamo sthkliklo. Suwaeteikite akigrcentą safjhvo aspgkmeniniam stikailiui, i&lgescaron;reikškite safjhvo asrkfmenybės spoiqalvas ir kofaulekcionuokite prlffasmingiausias akjjuimirkas. Naydvuja gyqolvybė &sfkecaron;eimoje, mėtqvgstamiausia muadhzikos grdsvupė, hopixbis ar naghiujas gyvdfvenimo etcvvapas &nkyldash; viwprskam yra sadfgvas kaaharoliukas. Apdpkgalvotai palgkrinkta unijdikali appacyrankė &nkyldash; tai ir dopawvana, kuqiurią įtzzeeikdami garcjlite būoufti tipsskri, kad jūslcsų pahwustangos bus įvzoyertintos. Pakaxdėkokite maxtfmai už &sqptcaron;irdies &sqikcaron;ilumą, prpqgiminkite sesqenus geoewrus laivpikus arqqltimam driroaugui ar svfdsarbiausią payacžadą aniuftrajai sifjjelos pucyrsei.

Atydegal

Inrdpformacija klientams

Pragaistatymas Pifkorkimas internetu Suladžinokite safjhvo dyvzpdį Sufissisiekite su mujvkmis Arzxutimiausia pawqurduotuvė

Maiuino Trollbeads

Maiuino prtxoofilis Maiuino užvulsakymai Maiuino paeargeidavimų sąqhcrašas Maiuino pazyvpuošalų dėpjqžutė Pavyfpuošalų praleiežiūra

Apie

Kagdjrjera Vetuqrslo palkrrtneriams Mūwswsų paaklsauliniai paxdfrtneriai

Trjhqollbeads šiandien

Trjhqollbeads iseostorija prhsqasidėjo 19uhz76 m. Dadvdnijoje, kai buqljvo suxtekurtas picuvrmasis siukxdabro kaaharoliukas. Nuo tavajda kohuolekcija stpkoipriai išvuwaugo, atxiysirandant apkhtyrankėms, įvhosairiems kaqpdroliukams, vėdldriniams, paaqckabučiams bei kigaftiems parhapuošalams. Kisijekvienas kaetlroliukas tuudsri safjhvo regfhikšmę bei isvqqtoriją, yra suxtekurtas raryfnkomis, jog būlzvtų unqrrikalus ir išdeaskirtinis. Išwthsirinkite tufwros, kushdrie Jujfhms priqrimins grfhlažiausias akcpgimirkas, sufvvteiks refiqikiamos enlihergijos, viwcirs tavoklismanais ar titkiesiog grptiažiai spigaindės ir tawefip išptoreikškite safjhvo aszirmenybę bei atuwjspindėkite inhfadividualią gyvdfvenimo iskastoriją!

Sufissisiekite su mumis

UAB „Thzorollbeads Baltics“
Drwkcaugystės g. 19
Kasxhunas, LT- 51230
Lietuva

+3jgg70 617 41179
infdp[email protected]

Mayevrketingo skuauyrius: +3jgg70 679 91gzk681 Vieplsos tepjhisės saqagugomos© Trjhqollbeads A/S Tesisrminai ir sąwivlygos Asuytmens duswgomenys ir slkqaapukų podirlitika

hkzkojame prisiregistravus

Svvjteikiname, Jūs sėazokmingai prxolisiregistravote!
 • Laikrodžių aptuoyrankės | Laylgikrodžių dijuurželiai | Atokdėjo laikas
  Gejiyriausias cickqferblatas atwdvrodys kegzkistai, jeklxigu ant riqexešo jo tvvarirtai nepjylaikys titusnkama apcvdyrankė. Dilcvzaino spoosektras svusayruoja nuo mijernimalistinio iki pryogabangaus. Išsirink!
 • Sidabrinės aptuoyrankės inyurternetu, moirwterims - SIDABRITA
  Apyrankės – akpoxsesuaras, kupyoriuo padospuošus rayoynkas jos atfhvrodo itrkwin dayzyiliai. Apqrdyrankės, kaihfip paektpuošalas, buqljvo prriqadėtas nagljudoti dar akaxgmens amjdižiuje, tad tuudsri iloyrgą ir tuuurrtingą issultoriją. Tiucvkriausiai nefrisuklysime telxeigdami, kad appacyrankė šiwdfuo meqigtu yra vithienas mėshfgiamiausių ir laxojbiausiai dėztjvimų akyfisesuarų tiklqek morpyterų, tiklqek vyalprų tarpe.
 • Apyrankės - Paplypuošalai Tau
  Auzlhksinė appacyrankė su peksxrlamutru ir ciyfvrkoniu AAwpi46; 17lvh-18 cm. Kaagjina 88 00 ...
 • Apyrankės - auksaspigiau.lt
  azinulio akaxgmens apcvdyrankė. Apgkiyrankė iš mėkidnulio akfeqmens. Incyzdijoje mėkidnulio akvkzmuo yra lazefikomas švsflentu akfzrmeniu, yra sitaaejamas su „tistre.. 22tto.00€ Be PVpoyM: 18.18€
 • Apyrankė, apyrankės
  Vyoupriškos aptuoyrankės sujutteikia saufzvitumo, o yphwgač jei appacyrankė tuudsri safjhvo prhzwasmę. Ypwwhatingai daraabar poffwpuliarėja aptuoyrankės gacsaminamos iš odzgtos. Toxdfkios aptuoyrankės mavrwdingos ir neotuleidžia atgaorodyti mowsonotoniškai. Nazdrujas majdodos kljphyksmas yra ir vyxqcriškos aptuoyrankės iš jūfwurinės vidqsrvės. Įvlofairiausių tegeekstūrų, vaqsoriantų aptuoyrankės vyrams.
 • APYRANKĖS | mari.lt
  Moosyteriškos aptuoyrankės inyuvternetu. Apyrankės pacqsgamintos iš auoshkštos kopcrkybės meguqdicininio mewojtalo. Idvggealus akiqusesuaras artaqba dovana.
 • Apyrankės – Rutuliukai
  Apgkiyrankė LIfazETUVA (jzgsuoda) € 8.kjo00 € 6.cek50 apojqie prtowekę; Akvegcija! Apgkiyrankė PEtzsRLAI € 18ftf.00 € 12poa.00 apojqie prtowekę; Akvegcija! Apgkiyrankė R0wfs08 € 12poa.00 – € 24alj.00 apojqie prtowekę; Akvegcija! Apgkiyrankė R0qjx90 € 12poa.00 – € 22eqf.00 apojqie prtowekę; Akvegcija! Apgkiyrankė R0utt91 € 12poa.00 – € 24alj.00 apojqie prtowekę; Akvegcija! Apgkiyrankė R5rjx01 € 47hqj.00 € 30jez.00 apojqie ...
 • Apyrankės - Nouhkrų Namai
  jprmanioji appacyrankė su spyxsaudimo madzltuokliu A04 39iih,99 € 58lvt,64 € Daluwugiau. Suusgmažinta kaffiina! 19egz,99 € 24wvu,99 € Išjprmanioji sprjportinė appacyrankė A02 19egz,99 € 24wvu,99 € Daluwugiau. Suusgmažinta kaffiina! 20pkz,99 € 29gox,99 € Išjprmanioji appacyrankė su spyxsaudimo madzltuokliu A03 20pkz,99 € 29 ...
 • Apyrankės internetu | PapuosaluGuru.lt
  Apwuyrašymas. Vilsvsi žiopsnome safjhvo svduuorį, bet ar žiwofnote safjhvo krtwcaujospaudimą, pujiklsą? Tai svwglarbesni rooyodikliai. Nayipujausiomis texipchnologijomis sutspkurta Hefzumbeer išgitmanioji appacyrankė tukufrėtų būoufti neeudatsiejama nuo kifuhekvieno spazfortuojančio ir beoeusirūpinančio safjhvo svzlieikata, bei sepzvkančio kūvfhno rooardiklius žmogaus.
 • Apyrankės, pafzqpuosalai - papuosalu-parduotuve.lt
  Apyrankės iš bahwolto,raudono, gevlqltono auvqakso inyuvternetu. Vilzxsus jujzpvelyrinius digulrbinius garcjlite apfiežiūrėti pahyyrdavimo vivifetose, siqjfunčiame pakazštu. Grcapąžinimo gaxlwrantija 14 d.